Werkzaamheden

Cupping

Acupunctuur met moxa

meting met de electro-eciwograaf
 

Acupunctuur
Acupunctuur is één van de vier stromingen van de traditionele Chinese geneeskunde en werkt volgens het vierde circulatiesysteem. Dit systeem verzorgt de energiedoorstroming (Qi) in het lichaam via de energiebanen (meridianen) tussen de organen, lichaamsdelen, weefsels en acupunctuurpunten. De meridianen vormen een gesloten systeem vergelijkbaar met het bloedvatenstelsel. Verstoringen in de energiehuishouding kunnen leiden tot lichamelijke problemen en ziekten. Na eerst op een traditionele Chinese manier een diagnose te stellen worden dunne naaldjes op verschillende plaatsen in het lichaam gezet. Buiten de naaldjes kan de acupuncturist, indien nodig, andere aanvullende technieken toepassen, zoals cupping, tuina-massage/manipulatie, moxa-behandeling, voeding, Qi Gong of kruiden. Het inbrengen van de naaldjes is vrijwel pijnloos en veel mensen vallen tijdens een behandeling in slaap.
<<terug

ECIWO therapie
Eciwo betekent Embryo Containing the information of the Whole Organismen.                    
Eciwo is een therapievorm die wordt uitgevoerd door middel van acupunctuur en acupressuur.
Gedurende de jaren tachtig deed de Eciwo theorie haar intrede in de medische wetenschap, in de wetenschap van de fysiologie, de pathologie, de biochemie, de genetica en de zoölogie.
In 1988 erkende China Eciwo officieel als therapie.
Eciwo is een snelle methode om de plaats van een klacht of ziekte in het lichaam te bepalen. Het bepaalt echter niet wat de aandoening is.
Daartoe is het onontbeerlijk de principes en de wetmatigheden van de TCM te kennen.
Onderzoek heeft aangetoond dat het nauwkeurigheidspercentage van de Eciwo gemiddeld 90% is, wat uitermate hoog is.
Het unieke van de Eciwo therapie is dat aandoeningen, die in de reguliere geneeskunde niet of nauwelijks genezen kunnen worden, met deze therapie optimaal kunnen worden behandeld. Er wordt gemeten met de Electro-Eciwograaf (scan) zie tekening.
<<terug

BBRS Parallel Acupunctuur
De parallel acupunctuur is ontwikkeld door Hugo Nielsen uit Denemarken. Het is een methode die het Basis Biologisch Regulatie Systeem van ons lichaam kan verbeteren en/of herstellen.
De behandeling met het Hugo Nielsen systeem bestaat uit twee delen. Het eerste deel is de behandeling met acupunctuur naaldjes en daarnaast wordt er gebruik gemaakt van drukpunten. Het tweede deel bestaat uit de behandeling met een Cell Com systeem. Cell Com is een afkorting van Cel Communicatie.
Met beide systemen kan men het lichaam beïnvloeden middels een centraal regelsysteem, die op zijn beurt wordt beïnvloed door het paarsgewijs inserteren van 2 tot 4 acupunctuurnaaldjes, gelegen op de voeten en/of handen. Het inbrengen van de naaldjes bij dit systeem is zo goed als pijnloos. Na het plaatsen van de naaldjes komt de cliënt in een staat van totale ontspanning terecht waarna het lichaam energetisch de aandachtspunten van de aandoeningen of klachtenpatronen blootlegt voor zowel de cliënt als de acupuncturist.
Nadat Hugo Nielsen op zijn Hugo Nielsen Instituut in Gram, Denemarken, enige duizenden patiënten op deze manier had behandeld en dit wetenschappelijk had aangetoond, realiseerde Hugo Nielsen zich dat er blijkbaar "essentiële" acupunctuurpunten bestonden die het Basis Biologisch Regulatie Systeem, ofwel het interne informatiesysteem van ons lichaam, direct kon beïnvloeden en onze levensinformatie vanaf ons DNA ophaalt. Hoe verder de acupunctuurpunten van onze hersenen af bleken te liggen, des te groter het herstel bleek te zijn van ziekten en symptomen, maar specifiek van moeilijk reactieve klachten zoals reumatische aandoeningen, vermindering van de bijwerkingen van chemotherapie, bestraling en operaties en vele andere chronische aandoeningen. Dus ons BBRS lijkt bereikbaar via Parallel Acupunctuur.
Gedurende de behandeling met BBRS Parallel Acupunctuur, kunnen  "oude" symptomen kortdurend en in mildere mate terugkomen en verlaten daarna voorgoed het lichaam.
<<terug

Cupping
Cupping is een methode om energieblokkades in het lichaam op te heffen. Hiervoor worden glazen- of bamboebollen op het huidoppervlak aangebracht. Dit gebeurt door kort de bol te verwarmen zodat er een vacuüm ontstaat waardoor de bol zich vastzuigt aan het lichaam. Deze methode wordt ook gebruikt om bloedstagnaties en pijn op te heffen.
<<terug

Tuina
Tuina-massage en -manipulatietechnieken vormen één van de pijlers waarop de Traditionele Chinese Geneeskunde is gebouwd. Massage, manuele technieken en mobilisatie zijn nodig om bestaande energetische disharmonieën op te heffen. Hierdoor worden de energie- en bloedstroom in het lichaam hersteld of zelfs verbeterd. Tuina is een perfecte aanvulling bij een acupunctuurbehandeling, maar gaat ook goed samen met andere westerse therapievormen. Tuina kan zowel therapeutisch als preventief toegepast worden en is een mooie methode om lichaam en geest te ontspannen.
<<terug

Moxa therapie
Met moxa ofwel bijvoetkruid kan men warmte in het lichaam brengen, door met een moxa staaf de naald op het lichaam te verwarmen. Bij aandoeningen ontstaan door koude kan een moxa-behandeling zeer doeltreffend werken. Moxa behandelingen worden meestal als zeer prettig ervaren. Ook is het mogelijk warmte te verkrijgen door een moxa lamp, waarmee  een groter gebied kan worden behandeld.
<<terug

Voeding
U kent deze uitspraak wel: je bent wat je eet. Vaak is dat ook het geval. Voeding is de basis voor een goede gezondheid. Ons lichaam heeft dit nodig om te kunnen functioneren. Het is niet vreemd dat bij slechte eetgewoonten de kans bestaat dat ons lichaam ziek wordt.       Met de juiste adviezen werkt voeding als een medicijn en kan zij er voor zorgen dat een genezingsproces sneller verloopt, zeker bij huidaandoeningen en reumatische klachten.
<<terug

Qi Gong
Qi Gong is een zeer oude vorm van ademhalings- en bewegingsleer. Het is één van de therapievormen in de traditionele Chinese geneeskunde. Ook vormt het de basis van de oosterse gevechtskunsten en meditatietechnieken. Het beheersen van de Qi (energie) is van grote waarde voor de gezondheid, zowel preventief als curatief. Dit wordt bereikt door specifieke bewegingspatronen en ademhalingstechnieken. Hiermee worden lichaam en geest in evenwicht gebracht. 
<<terug

Kruiden
Kruidengeneeskunde is één van de belangrijkste pijlers van de traditionele Chinese geneeskunde. Kruiden kunnen een perfecte aanvulling zijn bij een acupunctuurbehandeling.
<<terug

NLP/Acupunctuur consult
Neuro-Linguïstisch Programmeren is een model voor therapeutische communicatie. Dit model heeft als uitgangspunt dat ieder mens in zijn (on)bewuste de noodzakelijke hulpbronnen tot zijn beschikking heeft om te bereiken wat hij wil bereiken. Het onbewuste wordt gezien als een rijke bron van levenservaring en innerlijke mogelijkheden. NLP verhoogt de zintuiglijke en intuïtieve kwaliteiten om contact te maken, om beter te communiceren dus. In deze therapie wordt de mogelijkheid geboden om met behulp van innerlijke hulpbronnen nieuwe wegen te bewandelen. De NLP-consulent werkt vanuit het principe dat elk gedrag oorspronkelijk een positieve bedoeling heeft gehad.

NLP kan worden toegepast binnen alle gebieden waar communicatie belangrijk is, zoals bij emotionele, relationele en sociale problemen. Ook is NLP een geschikte methode om persoonlijke processen effectiever te laten verlopen waardoor de gewenste veranderingen prettiger en sneller kunnen worden bereikt. De NLP vind meestal plaats in combinatie met acupunctuur.

Enkele toepassingsmogelijkheden:
-oplossen van problemen op emotioneel, relationeel en sociaal gebied
-oplossen van innerlijke conflicten of conflicten van buitenaf
-afleren van hinderlijke gewoonten
-afleren van denken niet-goed-genoeg te zijn
-veranderen van levensstijl
-bereiken van gestelde doelen
-overwinnen van depressies
-verwerken van rouw  
<<terug

Cell Com

De afkorting  Cell Com staat voor cellen communicatie. Uit de nieuwste medische onderzoeken blijkt dat het lichaam als het ware onder spanning staat. De cellen en organen van het menselijk lichaam produceren bij hun altijd aanwezige communicatie, een electro magnetische stroom.                                                                                                           

Deze stroom is meetbaar!
De Deense acupuncturist Hugo Nielsen heeft samen met een paar technische ingenieurs een klein apparaatje ontwikkeld, dat dit lichaamseigen electro magnetisme “oppervlakte spanning” genoemd, meet en controleert. Het cell com apparaat geeft geen stroom of electrische schokken af. Het meet slecht de oppervlakkige lichaamsspanning en brengt verstoringen weer in evenwicht.

Het cell com apparaat reinigt het lichaam, herstelt de onregelmatigheden en zorgt dat het lichaam in balans komt.

Het Cell Com apparaat kan niet worden gebruikt bij:

1. diabetes type 1, die met insuline behandeld worden;
2. mensen die een orgaantransplantatie hebben ondergaan;

De Cell Com kan gekocht worden in Praktijk Pijnenburg
<<terug


Shockwave therapie
Extracorporeal ShockWave-Therapie (ESWT) wordt beschouwd als één van de meest innoverende ontwikkeling in de recente pijnbehandeling van het bewegingsapparaat. In tegenstelling tot conventionele behandelingsmethodes kan met shockwave therapie de oorzaak van de pijn rechtstreeks bij de oorsprong worden bestreden, zonder medicatie of chirurgie. Succesvolle resultaten worden reeds bereikt na enkele behandelsessies.

Shockwave kan toegepast worden bij de volgende aandoeningen:

• Schouderpijn met beperkte beweeglijkheid;
• Chronische elleboogpijn (tennis-, golfelleboog);
• Pijn aan de knieschijf;
• Chronische pijn aan de Achillespees;
• Hielpijn (hielspoor);
• Chronische nek-, schouder- of rugpijn.
<<terug